Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ERIK
Erik Modig

Kontroll, Värdet av konst

Erik Modig är ekonomie doktor och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och vid Stockholms Universitet. Hans forskning undersöker hur människor bearbetar och påverkas av olika typer av kommunikation, samt orsakerna och effekterna av mänsklig kreativitet. Erik föreläser regelbundet inom akademin, samt för företag och organisationer inom olika branscher. Under fem år drev Erik ett galleri för unga konstnärer, och han har visat sin egen konst vid ett flertal utställningar.

Karolina Modig

Häng konsten lågt, Värdet av konst

Karolina Modig är journalist, författare och redaktör med fokus på kultur och samhällsutveckling, med särskilt intresse för hur konst och kultur påverkar människors tankar och det samhälle vi lever i. Hon är grundare av kultursajten Below Beneath, vars syfte är att göra konst och kulturkritik tillgänglig för en större allmänhet. Karolina är utbildad journalist (JMK, JMG och Poppius), har läst konst på KV Konstskola i Göteborg och deltagit i utställningar med sin egen konst. Karolina har skrivit två böcker under Rheologica Publishing: Häng konsten lågt (2015) och Värdet av konst, (2013).

niklas
Niklas Modig

Detta är lean

Niklas Modig var forskare på Handelshögskolan i Stockholm med fokus på lean management. Mellan 2006 och 2008 blev han som första västerlänning någonsin inbjuden till Japan för att följa Toyotas organisation inifrån. Han spenderade tusentals timmar innanför organisationens väggar och kunde bygga sitt forskningsmaterial kring lean service och lean retail utifrån en helt unik position. Niklas Modig arbetar som strategisk rådgivare och föreläsare för ett flertal multinationella företag. Han är även styrelseledamot i intresseorganisationen Lean Forum. 2011 skrev han boken ”Vad är lean?”, som i nya upplagan (2012) fick titeln ”Detta är lean”. Boken skrevs tillsammans med professor Pär Åhlström och blev Sveriges bäst säljande managementbok 2012.

Pär Åhlström

Detta är lean

Pär Åhlström är professor i Företagande och Ledning på Handelshögskolan i Stockholm. Han har forskat om lean i över tjugo år och är en av de akademiker som banat väg för forskningen i Sverige. Pär Åhlström är en mycket omtyckt föreläsare och en prisbelönt lärare, vars publikationer citeras flitigt. Under sin forskarkarriär har han gett ut åtskilliga böcker och artiklar om lean, inom områdena tillverkning, produktutveckling och service. 2011 skrev han boken ”Vad är lean?”, som i nya upplagan (2012) fick titeln ”Detta är lean” . Boken skrevs tillsammans med forskare Niklas Modig och blev Sveriges bäst säljande managementbok 2012.

bild
Martin Sköld

Dubbelt Effektiv

Martin Sköld är forskaren från Handelshögskolan som delar sin tid mellan akademi och näringsliv. Uppvuxen i familjeföretag och med femton års managementforskning i stora internationella koncerner ligger bakom den unika kompetens och breda spännvidd han har inom sitt område.

Martins forskning är publicerad i flera internationellt ledande tidskrifter. Han är en mycket uppskattad och kunnig föreläsare och keynote speaker för såväl executive education som internt på företag på alla organisationsnivåer. Hans senaste bok ”Dubbelteffektiv” (2016) har sålt i över 5 000 exemplar redan innan den kommit ut i handeln. Martin Sköld har flera styrelseuppdrag, bland annat i börsnoterade Concentric och som styrelseordförande i Vedum Kök & Bad och Kvänum Kök.